Registration Form: Thailand Agrivoltaics Policy Recommendations Validation Forum

วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 08:30 – 12:30 ณ โรงแรมซิลค์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ชั้น 10 ห้องทูซซ่าห์
(SILQ hotel and residence, Soi Sukhumvit 24)

Registration Form: Agrivoltaics Thailand Validation Forum

สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับส่งของทางโรงแรมซิลค์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จะมีรถบริการตั้งแต่ช่วง 07:30 – 08:30 น. โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบขอบพระคุณค่ะ/ ครับ